Henrik Bladt
Tilbud og ledelse
Benny Lorenzen
Tilbud og ledelse
Ib Grangaard
Tilbud og konstruktion
Ion Obreja
Tilbud og konstruktion
Jan Schroll Hansen
Tilbud og konstruktion
Gitte Jørgensen
Administration